Wylicz zaliczkę PIT-5 w programie fillup

Licz wygodnie co miesiąc Twoje zaliczki
w programie fillup

Wylicz zaliczkę PIT-5 w programie fillup
30 dni
za darmo

Prowadzący przedsiębiorstwo opłaca zaliczki na podatek samodzielnie. Oznacza to, że musi sam obliczyć właściwą ich wartość oraz we właściwym terminie zapłacić je do urzędu skarbowego.
Przedsiębiorca nie ma natomiast obowiązku składać deklaracji podatkowych wskazujących wartość przychodów, kosztów, dochodu oraz zaliczki na podatek w danym okresie. Druk PIT-5 stosowany jest zatem dla celów obliczeniowych. Pozwala wyliczyć w prawidłowy sposób zaliczkę na podatek dochodowy. Wykorzystywany jest dla celów prowadzonej wewnętrznej ewidencji przedsiębiorcy i nie musi być przekazywany do organów podatkowych. Nie należy ich jednak ...

wylicz PIT-5 online

Licz wygodnie co miesiąc Twoje zaliczki w programie fillUp

Pobierz fillup
Pobierz fillup z PIT-5

Zaliczki na podatek z wielu źródeł kumuluje się w jedną łączną kwotę. Na poleceniu przelewu lub poleceniu zapłaty wskazać należy wyłącznie jako tytuł zapłaty „PIT-36” lub „PIT-5”. Nie ma obowiązku osobno dokonywać płatności z wielu tytułów objętych tym samym tytułem opłacania zaliczek na podatek.

Zapłaty podatku przez przedsiębiorcę prowadzącego KPiR lub księgi rachunkowe z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych należy dokonać przelewem bankowym. Wyjątkowo przedsiębiorcy, którzy w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

Zdarza się, że przedsiębiorca celowo lub nieświadomie nadpłaci wartość, jaka powinna trafić do urzędu skarbowego w związku z jego rozliczeniem zaliczek na podatek dochodowy. Odpowiednio zdarza się, że podatnik nie dopełni obowiązku i zapłaci tej zaliczki za mało.